Česká konference rektorů (ČKR)

Česká konference rektorů (ČKR)

Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno-město

Informace o instituci Česká konference rektorů (ČKR)

Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (22) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. Česká konference rektorů navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Kde nás najdete?

Zobrazit